Espai del comerciant >> Fiscalidad >> L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Davant les modificacions produïdes a l'Impost sobre el Valor Afegit per l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, hem considerat d'interés la introducció d'una sèrie d'informacions de cara a poder donar respostes a les qüestions que es puguen plantejar així com possibilitar un major coneixement sobre aquest Impost:


El Impuesto sobre Valor Añadido. IVA (226)

Els nostres serveis

Novedades

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
© 2022 - Ajuntament de Xàtiva - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball