El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: LA COSTERA
Extensió (km2): 77.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 63.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 14855
Nre. d'hòmens: 14341
Xifra de població: 29400
Nre. de llars: 14341
Densitat de població: 383.81 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 150 4979.00 m2
Supermercats 9 3400.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 155 12142.00 m2
Llar 70 16054.00 m2
Resta no alimentació 400 22395.00m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats 5 7600.00 m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte m2
Centres Comercials
Centres Comercials 1 28000.00 m2
Indicador de dotació comercial:
19.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 0
0
Nre. de mercats: 2
Mercat municipal: Mercado de Venta no Sedentaria los martes y viernes.

Mercado de Abastos, MERCAXATIVA
Nre. mercats no sedentaris: 0
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

Els nostres serveis

Novedades

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
© 2022 - Ajuntament de Xàtiva - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball